شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

شستا اخطار داد؛ تخلیه ساختمان فدراسیون و پرسپولیس در صورت عدم پرداخت اجاره

شستا اخطار داد؛ تخلیه ساختمان فدراسیون و پرسپولیس در صورت عدم پرداخت اجاره

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بها بابت تصرف ساختمان حال حاضر این فدراسیون شده است.

به گزارش ایران ورزشی و به نقل از تسنیم، فدراسیون فوتبال در زمان ریاست مهدی تاج و در آبان ماه 1398 بابت پرداخت بخشی از قرارداد مارک ویلموتس از شستا دو میلیون یورو قرض گرفت و بابت آن چک ضمانتی را به تاریخ 31 فروردین 1399 به این شرکت داد. پس از پرداخت نشدن این بدهی، شستا با اقدامات قضایی سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس -که به نام فدراسیون فوتبال بود- را به نام خود کرد تا به این شکل طلبش از فدراسیون فوتبال را تسویه کند.

سند تک برگ ساختمان فدراسیون فوتبال در نهایت 16 فروردین 1400 به نام شستا شد و این اقدام درباره سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس هم صورت گرفت، اما ماجراهای فدراسیون فوتبال و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پایان ندارد و حالا این شرکت پس از مصادره ساختمان فدراسیون درخواست پرداخت اجاره بهای آن را کرده است.

محمد رضوانی‌ فر مدیرعامل شستا اخیراً و به تاریخ 22 خرداد ماه 1400 نامه‌ای برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده تا آنها طبق قانون اجاره بهای این ساختمان را که در تصرف دارند، پرداخت کنند. مدیرعامل شستا حتی اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص انجام داده است و با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بهای ساختمان شده و در غیر این صورت خواستار تخلیه آن است.

در اظهارنامه قضایی ارسالی که اظهار کننده شرکت تأمین اجتماعی شستا بوده و مخاطب آن فدراسیون فوتبال قرار گرفته، آمده است:

«مخاطب محترم

با سلام

با استناد به ماده 156 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ رﺳﻤﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم می‌گردد
ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 513/78585 مورخ 1400/03/22 سازمان بازرسی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری تأمین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺷﺴﺘﺎ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻨﺎد مالکیت شماره 287000 و 269344 مالک پلاک‌های ثبتی 6288 و 22448 هر دو فرعی از 70 اصلی می‌باشد. لذا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ارسال و ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت اﺟﺮة اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/10/23 اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎیه‌گذاری ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت کلیه ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».

نکته جالب اینجاست با اینکه شستا در اظهارنامه خود فدراسیون فوتبال را مخاطب قرار داده، اما اقدام قضایی درباره ساختمان باشگاه پرسپولیس هم صورت گرفته است، چراکه طبق اسناد صادر شده ساختمان فدراسیون فوتبال که به نام شستا شده پلاک ثبتی‌اش 6288 است و ساختمان باشگاه پرسپولیس هم با پلاک ثبتی 22448 در اداره ثبت اسناد شناخته می‌شود. با این حال شستا از این جهت فقط فدراسیون فوتبال را مخاطب قرار داده و نامی از باشگاه پرسپولیس در میان نیست که این شرکت فدراسیون فوتبال را در این پرونده مقابل خود می‌بینید و همچنین سه دانگ باقیمانده سند باشگاه پرسپولیس به نام فدراسیون فوتبال است.

بر این اساس، طبق اظهارنامه ارسالی در صورتی که فدراسیون فوتبال اجاره بهای این دو ساختمان را از تاریخ 23 دی ماه 1399 به شرکت شستا پرداخت نکند، این شرکت می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی حکم تخلیه ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را دریافت کند.

باید دید واکنش فدراسیون فوتبال در این مورد چیست و آیا تاکنون اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است یا نه، چراکه این وضعیت می‌تواند برای فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس نگران‌کننده باشد.

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.