سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱


برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند
مجید سلطانی
مجید سلطانی روزنامه نگار

رقابت های برترین های بدمینتون بانوان کشور با میزبانی شهر محلات روز گذشته به کار خود پایان داد.

 به گزارش ایران ورزشی، محلات میزبان رقابت های برترین های بدمینتون بانوان کشور بود که در این رقابت ها ستارگان بدمینتون ایران با یکدیگر برای کسب سهمیه مسابقات دهه فجر به رقابت پرداختند. این رقابت ها در دو جدول یک نفره و دو نفره برگزار شد و بازی ها در جدول اصلی و مقدماتی به صورت دوره ای برگزار شد.

در قسمت یک نفره 16 بازیکن در 4 گروه 4 نفره باهم به رقابت پرداختند

نتایج یک نفره گروه مقدماتی در روز نخست به شرح ذیل بود :
گروه1:

نسترن کرمی2 فاطمه احمدزاده 0،

گلناز کلهری2 ساناز هاشمی زاده 0 ،

نسترن کرمی2 ساناز هاشمی زاده 0،

گلناز کلهری 0 فاطمه احمدزاده 2،

نسترن کرمی2 گلناز کلهری 0،

ساناز هاشمی زاده 0 فاطمه احمدزاده 2

گروه 2:

هانیه هویدا2 مریم برزگری0،

فاطمه بابایی2 شیرین حسینی0،

هانیه هویدا1 شیرین حسینی2،

فاطمه بابایی2 مریم برزگری0،

شیرین حسینی 2 مریم برزگری1،

فاطمه بابایی2 هانیه هویدا0

گروه3:

شفق کاظم پور2 عسل قدیریان0،

مهسا یوسفی0 آتنا حمیدی فر 2،

شفق کاظم پور2 آتنا حمیدی فر0،

مهسا یوسفی1 عسل قدیریان2،

شفق کاظم پور0 مهسا یوسفی2،

آتنا حمیدی فر1 عسل قدیریان2

گروه 4:

فاطمه فنایی2 سایه خلیل الرحمان0،

هاله همدانچی0 فاطمه مقدم2،

فاطمه فنایی2 فاطمه مقدم1،

هاله همدانچی2 سایه خلیل الرحمان0,

فاطمه فنایی 2 هاله همدانچی0،

فاطمه مقدم2 سایه خلیل الرحمان1

صعود کنندگان به جدول اصلی یک نفره به شرح ذیل می باشد:
گروه 1: نسترن کرمی
گروه 2: فاطمه بابایی
گروه 3: شفق کاظم پور
گروه 4: فاطمه فنائی

جدول مقدماتی دونفره:

گروه1:
مهان تشکری و هستی رحیمی2 پریا اسکندری و میثاق راموز1،

مریم قنبری و شفق کاظم پور0 شیرین حسینی و فائقه بقائری2،

فائقه بقائری و شیرین حسینی2 پریا اسکندری و میثاق راموز0،

مریم قنبری و شفق کاظم پور2 مهان تشکری و هستی رحیمی 1

فائقه بقائری و شیرین حسینی0 مهان تشکری و هستی رحیمی2،

مهان تشکری و هستی رحیمی0  ساره امینیان و نسیم صفایی2

گروه 2:
فاطمه مقدم و مهتاب پاداری1 فاطمه احمدزاده و آیدا عنایتی2،

مریم قنبری و شفق کاظم پور2 پریا اسکندری و میثاق راموز1،

فردوس فروغی و مبینا ندایی0 فاطمه احمدزاده و آیدا عنایتی 2،

نازنین زمانی و یگانه تفرشی 2  هاله همدانچی و حنانه یعقوب زاده0،

فردوس فروغی و مبینا ندایی2  فاطمه مقدم و مهتاب پاداری 0،

فاطمه احمدزاده و آیدا عنایتی2 ساناز هاشمی و مهسا یوسفی1،

نتایج روز دوم
جدول اصلی انفرادی:

گروهA:

رومینا تاجیک1 پریا اسکندری2،

شیوا پذیرفکار0 نسترن کرمی2،

رومینا تاجیک2 نسترن کرمی0،

شیوا پذیرفکار1 پریا اسکندری2

 گروهB :

نسیم صفائی2 حنانه یعقوب زاده1،

ساغر رفیعی1 فاطمه فنایی2،

نسیم صفائی2 فاطمه فنایی0،

ساغر رفیعی1 حنانه یعقوب زاده2

گروه C:

یگانه کرمانی2 شفق کاظم پور0،

نازنین زمانی0 آیدا عنایتی2،

یگانه کرمانی2 آیدا عنایتی0،

نازنین زمانی2 شفق کاظم پور0

گروه D:

کیانا هاشمی2 فاطمه بابایی0،

مبینا ندایی2 یگانه سیدتفرشی0،

کیانا هاشمی2 یگانه سیدتفرشی0،

مبینا ندایی2 فاطمه بابایی

اما در پایان برترین های بانوان بدمینتون کشور مشخص شدند که در قسمت سینگل، نسیم صفایی اول،یگانه کرمانی دوم و خانم ها رومینا تاجیک و کیانا هاشمی به مقام سوم مشترک رسیدند.

بسیاری از چهره های مطرح بدمینتون بانوان کشور مانند پریا اسکندری و نسترن کرمی علیرغم شایستگی و میزان بالای آمادگی موفق به صعود در گروه خود نشدند.

در قسمت دوبل قدرتمند نازنین زمانی و یگانه تفرشی مقام نخست را کسب کردند و حنانه یعقوب زاده هاله همدانچی مقام دوم را کسب کردند و تیم مهان تشکری هستی رحیمی مشترک با ساره امینیان و نسیم صفایی به سومی رضایت دادند.

 

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

 برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

برترین های بدمینتون ایران مشخص شدند

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.