سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اگر بخواهیم به اوج برگردیم

باید کرسی های بین المللی را به دست آوریم

باید کرسی های بین المللی را به دست آوریم
سعید فایقی
سعید فایقی

در خبرها آمده بود جناب آقای دکتر صالحی امیری ریاست محترم کمیته ملی المپیک نسبت به حذف عضویت کمیته در مجمع فدراسیون فوتبال اعتراض نموده و فیفا را متهم به جانبداری کرده اند که چرا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و یا کشور چین، کمیته عضو مجمع فدراسیون فوتبال کشورهای ذکر شده هست و در ایران یک چنین برخوردی شده و با استفاده از همین دلیل، فیفا را محکوم کرده بودند که رفتاری دوگانه دارد و در ارتباط با کشور ما به زعم اینجانب خصمانه برخورد میکند. اما آیا هیچ فکر کردهایم که احتمال دارد خود ما هم در شکلگیری چنین برخوردهایی نقش داشتهایم؟ عزیزانی که با تاریخ ورزش نوین کشور عزیزمان ایران آشنایی دارند، مستحضرند درخواست تشکیل کمیته ملی المپیک در دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۲۵ به کوشش مرحوم دکتر علی کنی عضو تیم ملی فوتبال و رئیس فدراسیون فوتبال و استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و عزیزانی چون ابوالفضل صدری و دکتر امیر علائی عضو گروه اعزامی به بازیهای ۱۹۳۶ برلین و رئیس فدراسیون بوکس تقدیم مجلس گردید و به کوشش جناب دکتر علی کنی اولین رئیس کمیته ملی المپیک عضویت رسمی ایران در تاریخ 30 خرداد 1326 مورد موافقت رئیس (IOC کمیته بینالمللی المپیک) آقای زیگفرید اودستروم سوئدی شد.  مالحظه میفرمایید که در تشکیل و رسمیت یافتن کمیته ملی المپیک، فوتبال نقش مؤثری داشته است و نه تنها آن روز، بلکه در طی ادوار مختلف، فوتبال با توجه به موقعیت قاره ای و بین المللی که داشته است همواره در ارتقای جایگاه قارهای و بینالمللی ورزش کشور قدمهای مؤثری برداشته است. حال چرا به چنین وضعی دچار شدهایم؟ ایران عزیز در اولین کنگره مؤسسان بازیهای المپیک نوین و بازگشایی بازیها در 16 ژوئن سال 1894 نماینده داشته و آقای یمینالسلطنه، سفیر ایران در فرانسه در کنگره شرکت کرده است.  الزم به یادآوری است که در یکی از شبهای نوامبر سال 1982 در آمفیتئاتر دانشگاه سوربن فکر احیای بازیهای المپیک توسط کوبرتن مطرح شد و در سال 1894 کنگره بازیها شکل گرفت. آقای یمین (یمین السلطنه) پسرخاله جناب دکتر صدری دومین رئیس کمیته ملی المپیک ایران بودند. حال چطور شده با این سابقه و حتی عضویت جناب مهندس هاشمیطبا در IOC امروز به درجهای تنزل یافته ایم که از مجمع فوتبال کمیته ما حذف میشود؟ استدعا دارم اعضای هیأت رئیسه و هیأت اجرایی امروز کمیته ملی المپیک را با اعضای اولین دوره مقایسه فرمایید. خود نتیجه گیری خواهید کرد آنگاه که ما تعداد کرسی هایمان در آسیا و جهان کم شد، آنگاه که دیپلماسی ورزشی ضعیف گردید و زمانی که ضعف ارتباطی موجب شد فدراسیون فوتبال و بعضی فدراسیونهای دیگر تعلیق شدند و یا در آستانه تعلیق قرار گرفتند و متأسفانه ضعف های ما تا بدانجا رفت که ورزشکار کشورمان تحت لوای IOC قرار گرفت، باید به این روزها هم فکر میکردیم. اینکه با ما برخورد میکنند درست اما ما نباید بهانه به دست آنها بدهیم. مسائلی که در ورزش ما اتفاق افتاد، موضع کمیته ملی المپیک را تضعیف کرد و اگر بخواهیم به روزهای اوج گذشته برگردیم باید تالش کنیم کرسیهای مؤثر قارهای و بین المللی را به دست آوریم و از طریق نفوذ در مدیریت بین المللی ورزش و احیای حق و حقوقمان عزتمدارانه موقعیتمان را ارتقا دهیم.

کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.