جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

واعظی: لک می‌تواند یکی از سه گلر برتر تاریخ پرسپولیس باشد
واعظی: لک می‌تواند یکی از سه گلر برتر تاریخ پرسپولیس باشد
مجتبی جباری: از هفت میلیون کامنت تعجب کردم
مجتبی جباری: از هفت میلیون کامنت تعجب کردم
با شهریار مغانلو، از رهپویان تا سانتاکلارا
با شهریار مغانلو، از رهپویان تا سانتاکلارا