دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

هیات مدیره استقلال حافظ برند باشگاه نیست
هیات مدیره استقلال حافظ برند باشگاه نیست
بدون حرف و بدون هدف در آسیا
بدون حرف و بدون هدف در آسیا
مغزهای کوچک زنگ زده
مغزهای کوچک زنگ زده
سرخ نونوار
سرخ نونوار
شفر و صیادمنش، همزمانی نیش‌دار دو خبر برای استقلال
شفر و صیادمنش، همزمانی نیش‌دار دو خبر برای استقلال
پرسپولیس در باتلاق سوءمدیریت
پرسپولیس در باتلاق سوءمدیریت
اسم این وضعیت ورشکستگی هم نیست
اسم این وضعیت ورشکستگی هم نیست
آغاز تلخ رحمتی
آغاز تلخ رحمتی
آنچه استقلال با خودش می‌کند: کاری شبیه تیم ساختن
آنچه استقلال با خودش می‌کند: کاری شبیه تیم ساختن
پرسپولیس، آموزگار آنچه نباید در یک باشگاه بگذرد
پرسپولیس، آموزگار آنچه نباید در یک باشگاه بگذرد
فقر قاتل
فقر قاتل
ورود چشم آبی‌ها ممنوع!
ورود چشم آبی‌ها ممنوع!
زنگ خطر برای زنگ تفریح
زنگ خطر برای زنگ تفریح
کوله‌پشتی را بردارید، وگرنه باید چمدان را ببندید
کوله‌پشتی را بردارید، وگرنه باید چمدان را ببندید
تفسیرهای متناقض و بی‌پایان از قوانین نقل و انتقالات
تفسیرهای متناقض و بی‌پایان از قوانین نقل و انتقالات
قفس توری پاره
قفس توری پاره
استقلال، شهر بی‌دفاع
استقلال، شهر بی‌دفاع