شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

مجید نامجوتاکتیک!
مجید نامجوتاکتیک!
دلشوره‌های آبی
دلشوره‌های آبی
مغزهای کوچک زنگ زده
مغزهای کوچک زنگ زده
سرخ نونوار
سرخ نونوار
پرسپولیس در باتلاق سوءمدیریت
پرسپولیس در باتلاق سوءمدیریت