دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
جنجال در برگامو؛ آتالانتا یا جای پاپو گومز است یا جای گاسپرینی!
جنجال در برگامو؛ آتالانتا یا جای پاپو گومز است یا جای گاسپرینی!
رئیس باشگاه آتالانتا: آنفیلد دانشگاه فوتبال است؛ باید قوی باشیم و مسیرمان را ادامه دهیم
رئیس باشگاه آتالانتا: آنفیلد دانشگاه فوتبال است؛ باید قوی باشیم و مسیرمان را ادامه دهیم