یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
یوونتوس 1 - تورینو 1؛ یوریچ، به یک لیگ درس می‌دهد
یوونتوس 1 - تورینو 1؛ یوریچ، به یک لیگ درس می‌دهد
آندره آ بلوتی به دلیل مصدومیت حداقل ۲ ماه غایب خواهد بود
آندره آ بلوتی به دلیل مصدومیت حداقل ۲ ماه غایب خواهد بود
آندره آ بلوتی و رد اولین پیشنهاد تمدید قرارداد تورینو
آندره آ بلوتی و رد اولین پیشنهاد تمدید قرارداد تورینو
ســردار بلوتی و آلاریو پازل تکمیل می‌شود؟
ســردار بلوتی و آلاریو پازل تکمیل می‌شود؟
آاس رم در صورت ناکامی در جذب بلوتی، برای خرید سردار آزمون اقدام می کند
آاس رم در صورت ناکامی در جذب بلوتی، برای خرید سردار آزمون اقدام می کند
درخواست 30 میلیون یورویی تورینو از رم برای فروش آندره آ بلوتی
درخواست 30 میلیون یورویی تورینو از رم برای فروش آندره آ بلوتی
پیشنهاد 15 میلیون یورویی آاس رم به تورینو برای جذب آندره آ بلوتی
پیشنهاد 15 میلیون یورویی آاس رم به تورینو برای جذب آندره آ بلوتی
رقابت میلان و رم بر سر آندره آ بلوتی و دوشان ولاهوویچ
رقابت میلان و رم بر سر آندره آ بلوتی و دوشان ولاهوویچ