شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
قاسمپور: گرفتن میزبانی به نوعی تحریم ورزشی بود
قاسمپور: گرفتن میزبانی به نوعی تحریم ورزشی بود
ابراهیم قاسمپور: پول هنگفت می گیرند و در تیم‌ ها گردنکشی می کنند
ابراهیم قاسمپور: پول هنگفت می گیرند و در تیم‌ ها گردنکشی می کنند
ابراهیم قاسمپور: استقلال و پرسپولیس باعث گران شدن فوتبال شده اند
ابراهیم قاسمپور: استقلال و پرسپولیس باعث گران شدن فوتبال شده اند