سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
ابراهیم قاسمپور: با آن همه بازیکن میلیاردی تنها یک شوت در چارچوب زده شد
ابراهیم قاسمپور: با آن همه بازیکن میلیاردی تنها یک شوت در چارچوب زده شد
قاسمپور: به سرمربی صنعت نفت گفتم آبادان با همه جای ایران فرق دارد
قاسمپور: به سرمربی صنعت نفت گفتم آبادان با همه جای ایران فرق دارد
ابراهیم قاسمپور: زمانی که در صنعت نفت بودم جادوگری وجود داشت
ابراهیم قاسمپور: زمانی که در صنعت نفت بودم جادوگری وجود داشت
ابراهیم قاسمپور: تیم ملی توریست نمی‌ خواهد، هیات رییسه در تهران بماند
ابراهیم قاسمپور: تیم ملی توریست نمی‌ خواهد، هیات رییسه در تهران بماند
قاسمپور: گرفتن میزبانی به نوعی تحریم ورزشی بود
قاسمپور: گرفتن میزبانی به نوعی تحریم ورزشی بود