چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
خاویر پاستوره به الچه پیوست
خاویر پاستوره به الچه پیوست
اتلتیکومادرید 1 - الچه 0|کوریا مرد اول الچولو
اتلتیکومادرید 1 - الچه 0|کوریا مرد اول الچولو
کیکو کاسیا به صورت قرضی از لیدزیونایتد به الچه پیوست
کیکو کاسیا به صورت قرضی از لیدزیونایتد به الچه پیوست
زیدان: به نظر ما در محوطه جریمه الچه برخوردی با راموس صورت گرفت
زیدان: به نظر ما در محوطه جریمه الچه برخوردی با راموس صورت گرفت
رئال مادرید 2-1 الچه؛ کریم بنزما، قهرمان این روزهای تیم زیدان
رئال مادرید 2-1 الچه؛ کریم بنزما، قهرمان این روزهای تیم زیدان
زیدان: دیگر جایی برای امتیاز از دست دادن وجود ندارد
زیدان: دیگر جایی برای امتیاز از دست دادن وجود ندارد
بارسلونا 3-0 الچه؛ مرهمی کوچک برای زخم هایی عمیق
بارسلونا 3-0 الچه؛ مرهمی کوچک برای زخم هایی عمیق
پائولو گاتزانیگا به الچه پیوست
پائولو گاتزانیگا به الچه پیوست
یک قرن با ورزش ایران(1400-1300)/ سال 1301
یک قرن با ورزش ایران(1400-1300)/ سال 1301
الچه 1-1 رئال‌مادرید؛توقف زیدان، لخند سیمئونه
الچه 1-1 رئال‌مادرید؛توقف زیدان، لخند سیمئونه
اتلتیکو مادرید 3-1 الچه؛ دبل سوارز،چاشنی برد خانگی اتلتی
اتلتیکو مادرید 3-1 الچه؛ دبل سوارز،چاشنی برد خانگی اتلتی