یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
امضای تفاهم‌نامه فدراسیون ورزش‌های‌ ناشنوایان با فدراسیون آسیایی
امضای تفاهم‌نامه فدراسیون ورزش‌های‌ ناشنوایان با فدراسیون آسیایی
تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون بدنسازی ایران و فدراسیون جهانی به امضا رسید
تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون بدنسازی ایران و فدراسیون جهانی به امضا رسید
رونمایی ار تمبر جهان‌پهلوان تختی/ امضای تفاهم‌نامه فدراسیون کشتی و شرکت ملی پست
رونمایی ار تمبر جهان‌پهلوان تختی/ امضای تفاهم‌نامه فدراسیون کشتی و شرکت ملی پست
امضا تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون دانشگاهی و شطرنج
امضا تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون دانشگاهی و شطرنج