یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
مهابادی: امیداورم AFC مسابقات آسیایی را برگزار کند
مهابادی: امیداورم AFC مسابقات آسیایی را برگزار کند
دومین پیروزى نوجوانان در تاجیکستان
دومین پیروزى نوجوانان در تاجیکستان
استیلی: فوتبال پایه باید در باشگاه شکل بگیرد، نه در تیم ملی
استیلی: فوتبال پایه باید در باشگاه شکل بگیرد، نه در تیم ملی
ماجدی: برنامه آماده سازی تیم ملی های جوانان و نوجوانان وارد فاز تازه ای شده است
ماجدی: برنامه آماده سازی تیم ملی های جوانان و نوجوانان وارد فاز تازه ای شده است
اسامى بازیکنان تیم ملى نوجوانان برای حضور در اردوى تاجیکستان اعلام شد
اسامى بازیکنان تیم ملى نوجوانان برای حضور در اردوى تاجیکستان اعلام شد
مهابادى: کار اصلى تیم ملی جوانان از اردوى تاجیکستان آغاز مى شود
مهابادى: کار اصلى تیم ملی جوانان از اردوى تاجیکستان آغاز مى شود
داوود مهابادی: استخوان بندی تیم ملی جوانان باید حفظ شود
داوود مهابادی: استخوان بندی تیم ملی جوانان باید حفظ شود
حضور سرپرست فدراسیون و عضو هیات رئیسه در تمرین تیم فوتبال جوانان
حضور سرپرست فدراسیون و عضو هیات رئیسه در تمرین تیم فوتبال جوانان
پیروزی تیم ملی جوانان در نخستین دیدار تدارکاتی
پیروزی تیم ملی جوانان در نخستین دیدار تدارکاتی
داوود مهابادی: سعی می کنیم شاکله اصلی تیم ملی جوانان را حفظ کنیم
داوود مهابادی: سعی می کنیم شاکله اصلی تیم ملی جوانان را حفظ کنیم