یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
28 بازیکن تیم ملی هندبال جوانان به آسیا معرفی شدند
28 بازیکن تیم ملی هندبال جوانان به آسیا معرفی شدند
مهابادی: امیداورم AFC مسابقات آسیایی را برگزار کند
مهابادی: امیداورم AFC مسابقات آسیایی را برگزار کند
مهدی غفارى: چهارده بازیکن تیم نوجوانان به تیم ملی کى روش رسیدند
مهدی غفارى: چهارده بازیکن تیم نوجوانان به تیم ملی کى روش رسیدند
استیلی: فوتبال پایه باید در باشگاه شکل بگیرد، نه در تیم ملی
استیلی: فوتبال پایه باید در باشگاه شکل بگیرد، نه در تیم ملی
پیروزى پرگل نوجوانان ایران برابر تاجیکستان
پیروزى پرگل نوجوانان ایران برابر تاجیکستان
داوود مهابادی: تاجیکستان نمونه مشابهى براى بازى جوانان با ازبکستان است
داوود مهابادی: تاجیکستان نمونه مشابهى براى بازى جوانان با ازبکستان است
ماجدی: برنامه آماده سازی تیم ملی های جوانان و نوجوانان وارد فاز تازه ای شده است
ماجدی: برنامه آماده سازی تیم ملی های جوانان و نوجوانان وارد فاز تازه ای شده است
تست کرونا در اردوی تیم های ملی نوجوانان و جوانان
تست کرونا در اردوی تیم های ملی نوجوانان و جوانان
مهابادى: کار اصلى تیم ملی جوانان از اردوى تاجیکستان آغاز مى شود
مهابادى: کار اصلى تیم ملی جوانان از اردوى تاجیکستان آغاز مى شود
میرشاد ماجدی: اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان در تاجیکستان برگزار می شود
میرشاد ماجدی: اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان در تاجیکستان برگزار می شود
درخشان: نمایش جوانان در این بازى فراتر از انتظار بود
درخشان: نمایش جوانان در این بازى فراتر از انتظار بود