یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
توخل: فن خال شجاعت حرف زدن زیادی دارد
توخل: فن خال شجاعت حرف زدن زیادی دارد
اعلام بازنشستگی گاس هیدینک از دنیای سرمربیگری
اعلام بازنشستگی گاس هیدینک از دنیای سرمربیگری
فن دایک در مورد برخورد با بازیکن حریف: خوشبختانه حالم خوب است
فن دایک در مورد برخورد با بازیکن حریف: خوشبختانه حالم خوب است
لوئیس فن خال: این که سرنوشت هلند به دست خودش افتاد دستاورد بزرگی است
لوئیس فن خال: این که سرنوشت هلند به دست خودش افتاد دستاورد بزرگی است
لوئیس فن خال خطاب به یک خبرنگار: هلند و چلسی تدافعی بازی می کنند؟ تو هیچ درکی از فوتبال نداری!
لوئیس فن خال خطاب به یک خبرنگار: هلند و چلسی تدافعی بازی می کنند؟ تو هیچ درکی از فوتبال نداری!
درک کویت: آینده درخشانی در انتظار فوتبال هلند است
درک کویت: آینده درخشانی در انتظار فوتبال هلند است
لوئیس فن خال: اگر من هم جای فدراسیون فوتبال هلند بودم، سراغ خودم می آمدم!
لوئیس فن خال: اگر من هم جای فدراسیون فوتبال هلند بودم، سراغ خودم می آمدم!