دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
افزایش تمایل جورجینیو واینالدوم به تمدید قرارداد با لیورپول
افزایش تمایل جورجینیو واینالدوم به تمدید قرارداد با لیورپول
بارسلونا از خرید جورجینیو واینالدوم منصرف شده است
بارسلونا از خرید جورجینیو واینالدوم منصرف شده است
تماس های بارسلونا با سرخیو آگوئرو؛ بلوگرانا وضعیت واینالدوم را زیر نظر دارد
تماس های بارسلونا با سرخیو آگوئرو؛ بلوگرانا وضعیت واینالدوم را زیر نظر دارد
جورجینیو واینالدوم: آینده من؟ از حضور در لیورپول خیلی خوشحالم اما خبر جدیدی نیست
جورجینیو واینالدوم: آینده من؟ از حضور در لیورپول خیلی خوشحالم اما خبر جدیدی نیست
جورجینیو واینالدوم پیشنهاد تمدید قرارداد لیورپول نپذیرفته است
جورجینیو واینالدوم پیشنهاد تمدید قرارداد لیورپول نپذیرفته است
تلنگر رایان بابل به واینالدوم: ترک لیورپول بزرگ ترین حسرت زندگی ام است
تلنگر رایان بابل به واینالدوم: ترک لیورپول بزرگ ترین حسرت زندگی ام است
جورجینیو واینالدوم: ژوتا با شروعی که در لیورپول داشت، کیفیت خود را نشان داد
جورجینیو واینالدوم: ژوتا با شروعی که در لیورپول داشت، کیفیت خود را نشان داد