دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
حجت نظری: تا زمانی که محمود فکری بخواهد در استقلال می ماند
حجت نظری: تا زمانی که محمود فکری بخواهد در استقلال می ماند
نام گذاری خیابان های جعفر کاشانی و منصور پورحیدری
نام گذاری خیابان های جعفر کاشانی و منصور پورحیدری
حجت نظری: میلیچ را مجددا در میان بازیکنان استقلال خواهیم دید
حجت نظری: میلیچ را مجددا در میان بازیکنان استقلال خواهیم دید
حقوق بازیکنان را نمی‌دهند پاداش بزرگ تعیین می‌کنند
حقوق بازیکنان را نمی‌دهند پاداش بزرگ تعیین می‌کنند
حجت نظری: اگر VAR بود، نتایج بهتری می گرفتیم
حجت نظری: اگر VAR بود، نتایج بهتری می گرفتیم
نظری: اعتراضمان را به سازمان لیگ اعلام کردیم
نظری: اعتراضمان را به سازمان لیگ اعلام کردیم
حجت نظری: صبر هواداران کم شده اما در مورد فکری عجله نکنند
حجت نظری: صبر هواداران کم شده اما در مورد فکری عجله نکنند
اقدام غیر قانونی هیات مدیره استقلال
اقدام غیر قانونی هیات مدیره استقلال
حجت نظری: امیدوارم باعث جاودانه ماندن نام منصور پورحیدری شویم
حجت نظری: امیدوارم باعث جاودانه ماندن نام منصور پورحیدری شویم
خیابانی به نام پورحیدری خیابانی به نام کاشانی
خیابانی به نام پورحیدری خیابانی به نام کاشانی