پنج شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
این پرسپولیسی‌ها با کلاشی می‌برند
این پرسپولیسی‌ها با کلاشی می‌برند
حمید مطهری: چرا پول تیم حکومتی را تیم های دیگر می برند؟
حمید مطهری: چرا پول تیم حکومتی را تیم های دیگر می برند؟
روی ملی پوش‌ها دیگر حساب نمی‌کنند!
روی ملی پوش‌ها دیگر حساب نمی‌کنند!
حمید مطهری: با حرف‌ های کوچه و خیابانی می‌ خواهند فشار را از روی خود بردارند
حمید مطهری: با حرف‌ های کوچه و خیابانی می‌ خواهند فشار را از روی خود بردارند
حمید مطهری: قهرمانی در ژن پرسپولیس است
حمید مطهری: قهرمانی در ژن پرسپولیس است
حمید مطهری: برای 6 بازی آینده طراحی خوبی کرده ایم
حمید مطهری: برای 6 بازی آینده طراحی خوبی کرده ایم
کدام مربی جرأت دارد، تیمش با این سبک بازی کند؟
کدام مربی جرأت دارد، تیمش با این سبک بازی کند؟