شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
معمارزاده: گلر تیم رقیب 6 تا در دبی خورد کسی به او حمله نکرد
معمارزاده: گلر تیم رقیب 6 تا در دبی خورد کسی به او حمله نکرد
داوود فنایی: من مقصر اشتباهات حامد لک هستم
داوود فنایی: من مقصر اشتباهات حامد لک هستم
کنایه رادوشوویچ به داوود فنایی با تمجید از محسن سیدی
کنایه رادوشوویچ به داوود فنایی با تمجید از محسن سیدی
یحیی و همکارانش هنوز هم بهترین‌اند
یحیی و همکارانش هنوز هم بهترین‌اند
داوود فنایی تماشاگر ویژه بازی امیدهای پرسپولیس با مقاومت
داوود فنایی تماشاگر ویژه بازی امیدهای پرسپولیس با مقاومت
داوود فنایی: در پرسپولیس دنبال بهانه گرفتن نیستیم
داوود فنایی: در پرسپولیس دنبال بهانه گرفتن نیستیم
داوود فنایی: شیرینی این قهرمانی خاص بود
داوود فنایی: شیرینی این قهرمانی خاص بود
داود فنایی: نباید بگذاریم اتفاقات تلخ ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ تکرار شود
داود فنایی: نباید بگذاریم اتفاقات تلخ ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ تکرار شود
داوود فنایی: مربی بعد از باخت نباید حرف بزند
داوود فنایی: مربی بعد از باخت نباید حرف بزند
داوود فنایی: کارنامه لک بیانگر عملکردش است
داوود فنایی: کارنامه لک بیانگر عملکردش است
داوود فنایی: فکر می‌کنم اگر پیشکسوتان سکوت کنند بهتر است
داوود فنایی: فکر می‌کنم اگر پیشکسوتان سکوت کنند بهتر است