پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
داوود فنایی تماشاگر ویژه بازی امیدهای پرسپولیس با مقاومت
داوود فنایی تماشاگر ویژه بازی امیدهای پرسپولیس با مقاومت
داوود فنایی: در پرسپولیس دنبال بهانه گرفتن نیستیم
داوود فنایی: در پرسپولیس دنبال بهانه گرفتن نیستیم
داوود فنایی: شیرینی این قهرمانی خاص بود
داوود فنایی: شیرینی این قهرمانی خاص بود
داود فنایی: نباید بگذاریم اتفاقات تلخ ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ تکرار شود
داود فنایی: نباید بگذاریم اتفاقات تلخ ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ تکرار شود
داوود فنایی: مربی بعد از باخت نباید حرف بزند
داوود فنایی: مربی بعد از باخت نباید حرف بزند
داوود فنایی: کارنامه لک بیانگر عملکردش است
داوود فنایی: کارنامه لک بیانگر عملکردش است
داوود فنایی: فکر می‌کنم اگر پیشکسوتان سکوت کنند بهتر است
داوود فنایی: فکر می‌کنم اگر پیشکسوتان سکوت کنند بهتر است
فنایی: نوه من هند شیری را تشخیص داد اما داور ندید!
فنایی: نوه من هند شیری را تشخیص داد اما داور ندید!
نکیسا: حامد باید خدا را شکر کند که فنایی مربی اوست
نکیسا: حامد باید خدا را شکر کند که فنایی مربی اوست
فنایی: لک دلم را قرص کرد
فنایی: لک دلم را قرص کرد