سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
روگانی و دراگوشین جانشینان دمیرال در یوونتوس خواهند بود
روگانی و دراگوشین جانشینان دمیرال در یوونتوس خواهند بود
پیانیچ ممکن است به یوونتوس برگردد؛ دی شیلیو و روگانی جایی در تیم نخواهند داشت
پیانیچ ممکن است به یوونتوس برگردد؛ دی شیلیو و روگانی جایی در تیم نخواهند داشت
دنیله روگانی به کالیاری پیوست
دنیله روگانی به کالیاری پیوست