شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
ابوالفضل جمعه‌پور به دلیل دوپینگ 4 سال محروم شد
ابوالفضل جمعه‌پور به دلیل دوپینگ 4 سال محروم شد
سید مجتبی شجاعی یک سال محروم شد
سید مجتبی شجاعی یک سال محروم شد
۳۲ نمونه دوپینگ مثبت ایران در سال ۲۰۲۲
۳۲ نمونه دوپینگ مثبت ایران در سال ۲۰۲۲
فهرست مواد دوپینگی سال ۲۰۲۳ اعلام شد
فهرست مواد دوپینگی سال ۲۰۲۳ اعلام شد
امین نوروزی عضو شورای عالی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ شد
امین نوروزی عضو شورای عالی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ شد
کیتا بالده بازیکن رقیب تدارکاتی ایران محروم شد
کیتا بالده بازیکن رقیب تدارکاتی ایران محروم شد
بوی توطئه مــی‌آید
بوی توطئه مــی‌آید
۳ ورزشکار به دلیل دوپینگ محروم شدند
۳ ورزشکار به دلیل دوپینگ محروم شدند
ممنوعیت فعالیت دوپینگی‌ها حتی به صورت کارمند
ممنوعیت فعالیت دوپینگی‌ها حتی به صورت کارمند
ممنوعیت فعالیت دوپینگی‌ ها حتی به صورت کارمند
ممنوعیت فعالیت دوپینگی‌ ها حتی به صورت کارمند
دوپینگ کشتی‌گیر طلایی روسیه در المپیک مثبت شد
دوپینگ کشتی‌گیر طلایی روسیه در المپیک مثبت شد
خطر حذف از المپیک، بیخ گوش وزنه‌برداری
خطر حذف از المپیک، بیخ گوش وزنه‌برداری