دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
دیوگو ژوتا، مصدوم جدید لیورپول
دیوگو ژوتا، مصدوم جدید لیورپول
جورجینیو واینالدوم: ژوتا با شروعی که در لیورپول داشت، کیفیت خود را نشان داد
جورجینیو واینالدوم: ژوتا با شروعی که در لیورپول داشت، کیفیت خود را نشان داد
فرناندو سانتوس: مشکل پرتغال بازی نکردن دیوگو ژوتا نبود
فرناندو سانتوس: مشکل پرتغال بازی نکردن دیوگو ژوتا نبود