دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
قرارداد راجا ناینگولان با اینتر فسخ شد
قرارداد راجا ناینگولان با اینتر فسخ شد
چراغ سبز ناینگولان به بشیکتاش و بازنگری ژانگ در مورد فروش لوکاکو
چراغ سبز ناینگولان به بشیکتاش و بازنگری ژانگ در مورد فروش لوکاکو
اینتر به جذب ناهیتان ناندز نزدیک شد
اینتر به جذب ناهیتان ناندز نزدیک شد
اختلاف 800 هزار یورویی بین اینتر و راجا ناینگولان برای فسخ قرارداد
اختلاف 800 هزار یورویی بین اینتر و راجا ناینگولان برای فسخ قرارداد
اینتر به دنبال فسخ قرارداد آرتورو ویدال و راجا ناینگولان
اینتر به دنبال فسخ قرارداد آرتورو ویدال و راجا ناینگولان
مذاکرات اینتر و راجا ناینگولان به منظور رسیدن به توافق برای فسخ قرارداد
مذاکرات اینتر و راجا ناینگولان به منظور رسیدن به توافق برای فسخ قرارداد
اینتر برای جذب ناهیتان ناندز به دنبال انجام معاوضه با کالیاری
اینتر برای جذب ناهیتان ناندز به دنبال انجام معاوضه با کالیاری
راجا ناینگولان: گل های ساده ای از میلان دریافت کردیم؛ باید بیشتر تلاش کنیم
راجا ناینگولان: گل های ساده ای از میلان دریافت کردیم؛ باید بیشتر تلاش کنیم
راجا ناینگولان به کالیاری پیوست
راجا ناینگولان به کالیاری پیوست
کالیاری برای جذب راجا ناینگولان شاید لئوناردو پاوولتی را به اینتر پیشنهاد دهد
کالیاری برای جذب راجا ناینگولان شاید لئوناردو پاوولتی را به اینتر پیشنهاد دهد