شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
یوسفی: لوکادیا مثل فرشاد است مادرزاد گـــــــلزن
یوسفی: لوکادیا مثل فرشاد است مادرزاد گـــــــلزن
رحیم یوسفی: چرا جواد خیابانی از این بازیکن پرسپولیس تعریف می‌کند؛ او به درد تیم خاکی هم نمی‌خورد
رحیم یوسفی: چرا جواد خیابانی از این بازیکن پرسپولیس تعریف می‌کند؛ او به درد تیم خاکی هم نمی‌خورد
رحیم یوسفی: تغییر سیستم جواب نمی‌دهد چون هر سیستمی ابزار و بازیکن قوی می‌خواهد
رحیم یوسفی: تغییر سیستم جواب نمی‌دهد چون هر سیستمی ابزار و بازیکن قوی می‌خواهد
یوسفی: پرسپولیس مشکل گلزنی دارد
یوسفی: پرسپولیس مشکل گلزنی دارد