شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
مهرداد سراجی: رسول خطیبی انگیزه نداشت
مهرداد سراجی: رسول خطیبی انگیزه نداشت
تیمی که به مربی نیاز ندارد!
تیمی که به مربی نیاز ندارد!
مدیرعامل تراکتور: خطیبی استعفایش را به زنوزی داده بود
مدیرعامل تراکتور: خطیبی استعفایش را به زنوزی داده بود
فیروز کریمی جانشین رسول خطیبی شد
فیروز کریمی جانشین رسول خطیبی شد
برگزاری نشست رسانه‌ ای مدیرعامل و سرمربی تراکتور
برگزاری نشست رسانه‌ ای مدیرعامل و سرمربی تراکتور
خطیبی: ترکی حرف زدم چون تراکتور را تخریب می‌ کنند
خطیبی: ترکی حرف زدم چون تراکتور را تخریب می‌ کنند
حمایت از مربی بومی در دوران بی‌پولی
حمایت از مربی بومی در دوران بی‌پولی
مهدی تیکدری: برخی در فضای مجازی عقده‌ های شان را خالی می‌کنند
مهدی تیکدری: برخی در فضای مجازی عقده‌ های شان را خالی می‌کنند
ابراهیم شکوری: صحبت های خطیبی فرار از واقعیت است
ابراهیم شکوری: صحبت های خطیبی فرار از واقعیت است
باشگاه پرسپولیس از رسول خطیبی شکایت کرد
باشگاه پرسپولیس از رسول خطیبی شکایت کرد
رسول خطیبی: به تراکتور و زنوزی ظلم کردند
رسول خطیبی: به تراکتور و زنوزی ظلم کردند
باشگاه پرسپولیس: آقای خطیبی، این مهمل‌ بافی ها برای‌ شما تبعات خواهد داشت!
باشگاه پرسپولیس: آقای خطیبی، این مهمل‌ بافی ها برای‌ شما تبعات خواهد داشت!