دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
رسول کربکندی: رای به سود سایپا منصفانه نیست
رسول کربکندی: رای به سود سایپا منصفانه نیست
رسول کربکندی: از پیکان امتیاز کم کنند اما به سایپا امتیاز ندهند
رسول کربکندی: از پیکان امتیاز کم کنند اما به سایپا امتیاز ندهند
رسول کربکندی: چرا به شکایت ذوب‌ آهن از بازیکن استقلال رسیدگی نمی‌ شود؟
رسول کربکندی: چرا به شکایت ذوب‌ آهن از بازیکن استقلال رسیدگی نمی‌ شود؟
رسول کربکندی: داور بازی با استقلال تحت تاثیر دربی نباشد؛ با بدبختی بلیت پیدا شد!
رسول کربکندی: داور بازی با استقلال تحت تاثیر دربی نباشد؛ با بدبختی بلیت پیدا شد!
این بار نوبت به الهامی و کربکندی رسید
این بار نوبت به الهامی و کربکندی رسید
رسول کربکندی: بردن استقلال راحت نیست ولی غیرممکن هم نیست
رسول کربکندی: بردن استقلال راحت نیست ولی غیرممکن هم نیست
رسول کربکندی: برگزاری مسابقات به فاصله دو روز، ما را به تفکرات حرفه‌ای نزدیک می‌کند
رسول کربکندی: برگزاری مسابقات به فاصله دو روز، ما را به تفکرات حرفه‌ای نزدیک می‌کند
کربکندی: قرارداد بازیکنان مثل کرونا جهشی شده است
کربکندی: قرارداد بازیکنان مثل کرونا جهشی شده است
رسول کربکندی: هیچ درخواستی برای جذب میلاد جهانی به ذوب آهن نرسیده است
رسول کربکندی: هیچ درخواستی برای جذب میلاد جهانی به ذوب آهن نرسیده است
رسول کربکندی: دنبال بازیکنان با انگیزه هستیم نه نام‌ ها و ستاره‌ها
رسول کربکندی: دنبال بازیکنان با انگیزه هستیم نه نام‌ ها و ستاره‌ها
کربکندی: مجتبی حسینی به دنبال اسم‌ های بزرگ نیست
کربکندی: مجتبی حسینی به دنبال اسم‌ های بزرگ نیست