دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
باشگاه مصری به دنبال جذب آلوز و همکاری با مسی
باشگاه مصری به دنبال جذب آلوز و همکاری با مسی
4 پیشنهاد غیراروپایی برای خاویر پاستوره؛ او منتظر صحبت با مورینیو است
4 پیشنهاد غیراروپایی برای خاویر پاستوره؛ او منتظر صحبت با مورینیو است
دنی آلوز و فتح چهل و دومین جام کارنامه اش به همراه سائوپائولو
دنی آلوز و فتح چهل و دومین جام کارنامه اش به همراه سائوپائولو
ژائو میراندا به سائوپائولو پیوست
ژائو میراندا به سائوپائولو پیوست
هرنان کرسپو سرمربی سائوپائولو شد
هرنان کرسپو سرمربی سائوپائولو شد