یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
توصیه سرمربی زنیت به آزمون: باید فرمت را حفظ کنی
توصیه سرمربی زنیت به آزمون: باید فرمت را حفظ کنی
آزمون مصدوم شد
آزمون مصدوم شد
سماک: هیچ پیشنهادی برای آزمون وجود ندارد
سماک: هیچ پیشنهادی برای آزمون وجود ندارد
سرمربی تیم زنیت: سردار آزمون پیشنهاد جدی ندارد
سرمربی تیم زنیت: سردار آزمون پیشنهاد جدی ندارد
سماک: آزمون از ناحیه رباط مچ پا مصدوم شده است
سماک: آزمون از ناحیه رباط مچ پا مصدوم شده است
سرمربی زنیت: سردار آزمون و مالکوم تمرینات انفرادی خود را آغاز کردند
سرمربی زنیت: سردار آزمون و مالکوم تمرینات انفرادی خود را آغاز کردند
سرمربی زنیت: منتظر بازگشت سردار آزمون به تمرینات هستیم
سرمربی زنیت: منتظر بازگشت سردار آزمون به تمرینات هستیم
سماک: سخت است بگویم آزمون چه زمانی آماده می شود
سماک: سخت است بگویم آزمون چه زمانی آماده می شود