دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
سیمونه اینزاگی: افسوس که سنسی مصدوم شد؛ می توانستیم سمپدوریا را ببریم
سیمونه اینزاگی: افسوس که سنسی مصدوم شد؛ می توانستیم سمپدوریا را ببریم
سمپدوریا به دنبال جذب ساموئل کاستیخو
سمپدوریا به دنبال جذب ساموئل کاستیخو
استفانو پیولی: میلان آماده است
استفانو پیولی: میلان آماده است
استفانو پیولی: میلان به تیم بالغ تری تبدیل شده است
استفانو پیولی: میلان به تیم بالغ تری تبدیل شده است
کوالیارلا: نمی دانم چه زمانی بازنشست می شوم
کوالیارلا: نمی دانم چه زمانی بازنشست می شوم
میلان در اندیشه جذب میکل دامسگارد
میلان در اندیشه جذب میکل دامسگارد