سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
انتظاری: همین کادر خوب و فنی با بازیکنان کاربلدشان انتظارات را بالا برده‌اند
انتظاری: همین کادر خوب و فنی با بازیکنان کاربلدشان انتظارات را بالا برده‌اند
سهراب انتظاری: پرسپولیس آنقدری که مدیر عوض کرده، بازیکن عوض نکرده
سهراب انتظاری: پرسپولیس آنقدری که مدیر عوض کرده، بازیکن عوض نکرده
سهراب انتظاری: منتظر پنجمین قهرمانی هستیم
سهراب انتظاری: منتظر پنجمین قهرمانی هستیم
انتظاری: پرسپولیس تکلیف قهرمانی‌اش را تا دو سه هفته دیگر مشخص می‌کند
انتظاری: پرسپولیس تکلیف قهرمانی‌اش را تا دو سه هفته دیگر مشخص می‌کند
انتظاری: به قهرمانی‌های چهارگانه این تیم خیلی امیدوارم
انتظاری: به قهرمانی‌های چهارگانه این تیم خیلی امیدوارم
انتظاری: به جای استقبال از تیم قهرمان انگار دنبال مجرم آمده بودند
انتظاری: به جای استقبال از تیم قهرمان انگار دنبال مجرم آمده بودند
انتظاری: ترابی یک قهرمانی آسیا به پرسپولیس بدهکار است
انتظاری: ترابی یک قهرمانی آسیا به پرسپولیس بدهکار است