چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
اعمال تغییرات اساسی در ساختار سوپرلیگ
اعمال تغییرات اساسی در ساختار سوپرلیگ
آنیلی: ترسی از تهدیدهای یوفا نداریم
آنیلی: ترسی از تهدیدهای یوفا نداریم
الکساندر چفرین در صورت مجازات تیم های سوپرلیگی، دستگیر می شد!
الکساندر چفرین در صورت مجازات تیم های سوپرلیگی، دستگیر می شد!
پلاتینی: باشگاه یوونتوس به حیات خود ادامه می دهد درحالیکه چفرین رفتنی است
پلاتینی: باشگاه یوونتوس به حیات خود ادامه می دهد درحالیکه چفرین رفتنی است
در صورت تکرار سناریوی سوپرلیگ، چه جریمه ای در انتظار تیم های انگلیسی خواهد بود؟
در صورت تکرار سناریوی سوپرلیگ، چه جریمه ای در انتظار تیم های انگلیسی خواهد بود؟
ماسیمو موراتی: سوپرلیگ اروپا تنها راه نجات باشگاه هایی چون اینتر بود
ماسیمو موراتی: سوپرلیگ اروپا تنها راه نجات باشگاه هایی چون اینتر بود
گازیدیس: دوناروما کاری کرد که فکر می کرد درست است
گازیدیس: دوناروما کاری کرد که فکر می کرد درست است
چفرین خطاب به 3 تیم باقی مانده در سوپرلیگ اروپا: درحال قدم زدن در کثافت هستید
چفرین خطاب به 3 تیم باقی مانده در سوپرلیگ اروپا: درحال قدم زدن در کثافت هستید
مخالفت مربی جدید رئال مادرید با پروژه سوپر لیگ مدیرعامل باشگاه
مخالفت مربی جدید رئال مادرید با پروژه سوپر لیگ مدیرعامل باشگاه