دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
درودگر: پنج روز پیش پول اوساگونا را به حساب پرسپولیس ریختیم
درودگر: پنج روز پیش پول اوساگونا را به حساب پرسپولیس ریختیم
سازمان لیگ حساب مستقل دارد؟ مسائل مالیاتی‌اش را حل کرد؟
سازمان لیگ حساب مستقل دارد؟ مسائل مالیاتی‌اش را حل کرد؟
بهتاش فریبا: درودگر بگوید استقلال چطور به فوتبال 5 میلیارد ضرر زده است؟
بهتاش فریبا: درودگر بگوید استقلال چطور به فوتبال 5 میلیارد ضرر زده است؟
صادق درودگر: استقلال به تمام باشگاه‌ ها ۵ میلیارد ضرر زد!
صادق درودگر: استقلال به تمام باشگاه‌ ها ۵ میلیارد ضرر زد!
درودگر: قرار بر این شد که تبلیغات محیطی دیدار استقلال و نساجی 50-50 باشد
درودگر: قرار بر این شد که تبلیغات محیطی دیدار استقلال و نساجی 50-50 باشد
درودگر: درخواست استقلال قانونی نیست
درودگر: درخواست استقلال قانونی نیست
درودگر: فعالیت کارگروه چابک‌سازی سازمان لیگ شاید به دلیل موازی کاری متوقف شد
درودگر: فعالیت کارگروه چابک‌سازی سازمان لیگ شاید به دلیل موازی کاری متوقف شد