یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
دستیاران پرتعداد فکری؛ مایه آرامش یا بانی تفرقه؟
دستیاران پرتعداد فکری؛ مایه آرامش یا بانی تفرقه؟
صمد مرفاوی: هم محمد نادری را می خواهیم هم میلیچ
صمد مرفاوی: هم محمد نادری را می خواهیم هم میلیچ
یدالله اکبری: استقلال با فکری قهرمان می‌شود
یدالله اکبری: استقلال با فکری قهرمان می‌شود
مرفاوی: باید عادت قهرمانی را به استقلال برگردانیم
مرفاوی: باید عادت قهرمانی را به استقلال برگردانیم
مرفاوی: عادت قهرمانی باید به استقلال برگردد
مرفاوی: عادت قهرمانی باید به استقلال برگردد
دو سرمربی درکنار فکری
دو سرمربی درکنار فکری