شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
عربشاهی: چرا باید پرسپولیس مانند ترسو‌ها با تک مهاجم بازی کند؟
عربشاهی: چرا باید پرسپولیس مانند ترسو‌ها با تک مهاجم بازی کند؟
عربشاهی: نامنظم بودن دفاع و اشتباه لک عامل ناکامی پرسپولیس بود
عربشاهی: نامنظم بودن دفاع و اشتباه لک عامل ناکامی پرسپولیس بود
عربشاهی: پرسپولیس سرباز ندارد آقایان فرافکنی نکنند
عربشاهی: پرسپولیس سرباز ندارد آقایان فرافکنی نکنند
عربشاهی: عزیزی‌خادم از ابتدا هم اشتباهی آمده بود
عربشاهی: عزیزی‌خادم از ابتدا هم اشتباهی آمده بود
عربشاهی: وزیر اینجا را شعبه دوم سایپا کرده!
عربشاهی: وزیر اینجا را شعبه دوم سایپا کرده!