پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
علی خسروی: داوران نباید وارد کارهای مدیریتی شوند
علی خسروی: داوران نباید وارد کارهای مدیریتی شوند
علی خسروی: افزایش حقوق داروان، تصمیم خوبی است
علی خسروی: افزایش حقوق داروان، تصمیم خوبی است
خسروی: آقایان در کمیته و دپارتمان داوران فقط به دنبال رای جمع‌ کردن هستند
خسروی: آقایان در کمیته و دپارتمان داوران فقط به دنبال رای جمع‌ کردن هستند