دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
شارلوا 1-2 خنک / شکست خانگی در شب گلزنی قلی زاده
شارلوا 1-2 خنک / شکست خانگی در شب گلزنی قلی زاده
ادای احترام علی قلی‌ زاده به مهرداد میناوند
ادای احترام علی قلی‌ زاده به مهرداد میناوند
شارلروا؛ همچنان مدیون ایرانی‌هایش
شارلروا؛ همچنان مدیون ایرانی‌هایش
اوستنده 3-2 شارلوا؛ پاس گل های علی قلی زاده و گلزنی کاوه رضایی بی نتیجه بودند
اوستنده 3-2 شارلوا؛ پاس گل های علی قلی زاده و گلزنی کاوه رضایی بی نتیجه بودند
شرایط کاوه رضایی پس از مصدومیت
شرایط کاوه رضایی پس از مصدومیت
احتمال غیبت رضایی و قلی‌زاده از ترکیب شارلروا مقابل کورتریک
احتمال غیبت رضایی و قلی‌زاده از ترکیب شارلروا مقابل کورتریک
علی قلی‌ زاده دومین لژیونر برتر هفته آسیا شد / محمدی در رده پنجم ایستاد
علی قلی‌ زاده دومین لژیونر برتر هفته آسیا شد / محمدی در رده پنجم ایستاد