دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
عباسی: تمدید قرارداد بازیکنان آلومینیوم خواسته منصوریان بود
عباسی: تمدید قرارداد بازیکنان آلومینیوم خواسته منصوریان بود
علیرضا منصوریان به مدیرعامل آلومینیوم لیست داد
علیرضا منصوریان به مدیرعامل آلومینیوم لیست داد
علیرضا منصوریان توبیخ کتبی شد
علیرضا منصوریان توبیخ کتبی شد
پرسپولیسی‌ها: میثاقی هدفمند پیروانی را تخریب کرد
پرسپولیسی‌ها: میثاقی هدفمند پیروانی را تخریب کرد
تارتار: از منصوریان دلخور شدم
تارتار: از منصوریان دلخور شدم
محمد خرمگاه: آلومینیوم تا رسیدن به تفکرات ما خیلی کار دارد
محمد خرمگاه: آلومینیوم تا رسیدن به تفکرات ما خیلی کار دارد
میثم آقایی: با آمدن علیرضا منصوریان شرایط رو به رشدمان حفظ شد
میثم آقایی: با آمدن علیرضا منصوریان شرایط رو به رشدمان حفظ شد
مصطفی احمدی: علیرضا منصوریان از لحاظ فنی و شخصیتی مربی خوبی است
مصطفی احمدی: علیرضا منصوریان از لحاظ فنی و شخصیتی مربی خوبی است