سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی: فعالیت های ورزشی طبق روال سابق پیگیری می شوند
مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی: فعالیت های ورزشی طبق روال سابق پیگیری می شوند
محمد اسدمسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی: لیگ برتر طبق برنامه برگزار می شود
محمد اسدمسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی: لیگ برتر طبق برنامه برگزار می شود
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی: ممکن است بازهم لیگ به تعویق بیفتد
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی: ممکن است بازهم لیگ به تعویق بیفتد
رسمی،لیگ برتر یک هفته به تعویق افتاد
رسمی،لیگ برتر یک هفته به تعویق افتاد