چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
فرانتس بکن باوئر: هرگز بایرن را به این خوبی ندیده بودم
فرانتس بکن باوئر: هرگز بایرن را به این خوبی ندیده بودم
بکن باوئر: فلیک زودتر تکلیفش را روشن کند
بکن باوئر: فلیک زودتر تکلیفش را روشن کند
زیکو: مارادونا گل دست خدا را در سال 1984 مقابل اودینزه تمرین کرده بود!
زیکو: مارادونا گل دست خدا را در سال 1984 مقابل اودینزه تمرین کرده بود!