چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
فکری رفت، فرهاد در اتاق انتظار
فکری رفت، فرهاد در اتاق انتظار
قصه مردی که آماده یک کار بزرگ نبود
قصه مردی که آماده یک کار بزرگ نبود
صادق ورمزیار: حداقل باید یک سال به محمود فکری زمان می دادیم
صادق ورمزیار: حداقل باید یک سال به محمود فکری زمان می دادیم
بهتاش فریبا: به جز فرهاد مجیدی چه گزینه ‌ای وجود دارد؟
بهتاش فریبا: به جز فرهاد مجیدی چه گزینه ‌ای وجود دارد؟
بررسی گزینه های احتمالی پسا فکری
بررسی گزینه های احتمالی پسا فکری
تکلیف سرمربی جدید ذوب آهن باز هم مشخص نشد
تکلیف سرمربی جدید ذوب آهن باز هم مشخص نشد
کربکندی: صحبت از قرارداد ترکمانچای با مجیدی بازی رسانه ای است
کربکندی: صحبت از قرارداد ترکمانچای با مجیدی بازی رسانه ای است
فرهاد مجیدی - نساجی؛ جدی شد!
فرهاد مجیدی - نساجی؛ جدی شد!