شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
هندانوویچ خطاب به ساری: می توانستی مثل بیلسا باشی!
هندانوویچ خطاب به ساری: می توانستی مثل بیلسا باشی!
سیمونه اینزاگی: در صحنه گل دوم لاتزیو خودمان مقصر بودیم
سیمونه اینزاگی: در صحنه گل دوم لاتزیو خودمان مقصر بودیم
سیمونه اینزاگی: دیدار با لاتزیو برایم مثل سایر بازی ها نیست
سیمونه اینزاگی: دیدار با لاتزیو برایم مثل سایر بازی ها نیست
مائوریتزیو ساری: فوتبال به یک نمایش تبدیل شده که فقط به پول در آن فکر می شود
مائوریتزیو ساری: فوتبال به یک نمایش تبدیل شده که فقط به پول در آن فکر می شود
لوییس آلبرتو: ساری نسبت به سیمونه اینزاگی شخصیت قوی تری دارد
لوییس آلبرتو: ساری نسبت به سیمونه اینزاگی شخصیت قوی تری دارد
لاتزیو 3 - رم  2 |آسمان پایتخت ایتالیا به رنگ آسمان؛عقاب بر سر پایتخت
لاتزیو 3 - رم 2 |آسمان پایتخت ایتالیا به رنگ آسمان؛عقاب بر سر پایتخت
مائوریتزیو ساری: در یوونتوس مجبور بودیم بعضی بازیکنان را با سبک من وفق بدهیم
مائوریتزیو ساری: در یوونتوس مجبور بودیم بعضی بازیکنان را با سبک من وفق بدهیم