شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
دینیه: آنچلوتی می گفت اگر مهمانی می روید مرا هم ببرید!
دینیه: آنچلوتی می گفت اگر مهمانی می روید مرا هم ببرید!
لوکاس دینیه: حضور در بارسلونا، بخش ناامیدکننده ای از دوران فوتبالم بود
لوکاس دینیه: حضور در بارسلونا، بخش ناامیدکننده ای از دوران فوتبالم بود
محرومیت لوکاس دینیه از سه بازی به یک بازی کاهش یافت
محرومیت لوکاس دینیه از سه بازی به یک بازی کاهش یافت