یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
رسانه های ترکیه؛ بازگشت اللهیار صیادمنش به فنرباغچه
رسانه های ترکیه؛ بازگشت اللهیار صیادمنش به فنرباغچه
میرالم پیانیچ: بارسلونا به یک رهبر خوب احتیاج دارد
میرالم پیانیچ: بارسلونا به یک رهبر خوب احتیاج دارد
توقف کایسری سپور در حضور مجید حسینی
توقف کایسری سپور در حضور مجید حسینی
سرمربی بشیکتاش: بالوتلی سطح خود را نشان داد و حرکت او مایه شرمندگی بود
سرمربی بشیکتاش: بالوتلی سطح خود را نشان داد و حرکت او مایه شرمندگی بود
درخشش بالوتلی مقابل بشیکتاش با چاشنی انتقام
درخشش بالوتلی مقابل بشیکتاش با چاشنی انتقام
پیانیچ: مسی و رونالدو فرا زمینی اند اما بیشترین لذت را از بازی کنار دیبالا بردم
پیانیچ: مسی و رونالدو فرا زمینی اند اما بیشترین لذت را از بازی کنار دیبالا بردم
توافق گالاتاسارای و آاس رم برای انتقال آمادو دیاوارا
توافق گالاتاسارای و آاس رم برای انتقال آمادو دیاوارا
گالاتاسارای به دنبال جذب محمد الننی
گالاتاسارای به دنبال جذب محمد الننی
پیانیچ: کومان به من بی احترامی کرد
پیانیچ: کومان به من بی احترامی کرد