شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
فیفا، زنیت را نقره داغ کرد؛ محرومیت مالکوم و کلودینیو مقابل چلسی
فیفا، زنیت را نقره داغ کرد؛ محرومیت مالکوم و کلودینیو مقابل چلسی
مدیر ورزشی زنیت: آزمون و مالکوم بازیکنان مهمی برای ما هستند
مدیر ورزشی زنیت: آزمون و مالکوم بازیکنان مهمی برای ما هستند
سرمربی زنیت: سردار آزمون و مالکوم تمرینات انفرادی خود را آغاز کردند
سرمربی زنیت: سردار آزمون و مالکوم تمرینات انفرادی خود را آغاز کردند
سردار آزمون از سه روز دیگر در تمرینات گروهی زنیت
سردار آزمون از سه روز دیگر در تمرینات گروهی زنیت