دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
محرمی: داور همه کارت‌هایش را به پرسپولیسی‌ها داد!
محرمی: داور همه کارت‌هایش را به پرسپولیسی‌ها داد!
محرمی: بلیت ندارم وگر نه به ورزشگاه می‌رفتم
محرمی: بلیت ندارم وگر نه به ورزشگاه می‌رفتم
هنوز بازی رو در رو با استقلال مانده
هنوز بازی رو در رو با استقلال مانده
مجتبی محرمی: قهرمانی ششم که هیچ، پرسپولیس تا قهرمانی هشتم هم پیش می‌رود
مجتبی محرمی: قهرمانی ششم که هیچ، پرسپولیس تا قهرمانی هشتم هم پیش می‌رود
امروز جنگ است و پرسپولیس باید برنده این جنگ باشد
امروز جنگ است و پرسپولیس باید برنده این جنگ باشد
محرمی: تنها تیمی که اول به خط پایان می‌رسد، پرسپولیس است
محرمی: تنها تیمی که اول به خط پایان می‌رسد، پرسپولیس است
محرمی:هوینس،رمنیگه و بکن باوئر هم مدیریت نخوانده بودند اما سال‌ها مدیریت فوتبالی کردند
محرمی:هوینس،رمنیگه و بکن باوئر هم مدیریت نخوانده بودند اما سال‌ها مدیریت فوتبالی کردند