جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
اهل‌ شاخه: مشکل نفت آبادان نداشتن تمرکز و از دست دادن موقعیت‌ هاست
اهل‌ شاخه: مشکل نفت آبادان نداشتن تمرکز و از دست دادن موقعیت‌ هاست
اهل شاخه: صنعت نفت می تواند به کسب سهمیه و قهرمانی فکر کند
اهل شاخه: صنعت نفت می تواند به کسب سهمیه و قهرمانی فکر کند