چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
پنجعلی : دادکان نمی‌آید، کاشانی برای مدیرعاملی بهترین است
پنجعلی : دادکان نمی‌آید، کاشانی برای مدیرعاملی بهترین است
عابدینی: ورزش با سجادی دیگر حیاط خلوت نیست؛ به شجاعت و درایت عزیزی خادم نمره قبولی می‌دهم
عابدینی: ورزش با سجادی دیگر حیاط خلوت نیست؛ به شجاعت و درایت عزیزی خادم نمره قبولی می‌دهم
حبیب کاشانی: از حمایت دایی و کریمی ممنونم
حبیب کاشانی: از حمایت دایی و کریمی ممنونم
علی کریمی: دادکان و کاشانی بهترین گزینه‌ های مدیرعاملی پرسپولیس هستند
علی کریمی: دادکان و کاشانی بهترین گزینه‌ های مدیرعاملی پرسپولیس هستند
دادکان: مطمئن باشید پرسپولیس را به من نمی‌دهند
دادکان: مطمئن باشید پرسپولیس را به من نمی‌دهند
علی کریمی خطاب به دادکان: رییس فدراسیون شوم، به کمک شما نیاز خواهم داشت
علی کریمی خطاب به دادکان: رییس فدراسیون شوم، به کمک شما نیاز خواهم داشت