یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
محمد دانشگر: یک عده سودجو ذهن هوادار را می ‌شورند
محمد دانشگر: یک عده سودجو ذهن هوادار را می ‌شورند
به خودت بیا مربی
به خودت بیا مربی
جسور و زهردار در نیمه اول، محتاط و شکننده در نیمه دوم
جسور و زهردار در نیمه اول، محتاط و شکننده در نیمه دوم
مدافع جنجالی جایی در تفکرات فکری ندارد؟
مدافع جنجالی جایی در تفکرات فکری ندارد؟
ورمرزیار: پنجره بسته بزرگترین ضربه را به فکری زد
ورمرزیار: پنجره بسته بزرگترین ضربه را به فکری زد
تابلوهای تبلیغاتی باعث مصدومیت دانشگر شد؟
تابلوهای تبلیغاتی باعث مصدومیت دانشگر شد؟
بازگشت مهدی مهدی پور و محمد دانشگر به تمرین استقلال
بازگشت مهدی مهدی پور و محمد دانشگر به تمرین استقلال
پایان همکاری دکتر نوروزی و استقلال؟
پایان همکاری دکتر نوروزی و استقلال؟
دانشگر: به خاطر محرومیت استقلال ماندم
دانشگر: به خاطر محرومیت استقلال ماندم