دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
کنعانی‌زادگان: قهرمانی‌های پرسپولیس تمامی ندارد
کنعانی‌زادگان: قهرمانی‌های پرسپولیس تمامی ندارد
وظایفی تازه برای «کمال»
وظایفی تازه برای «کمال»
کنعانی زادگان: تاکتیک پیکان پرتاب اوت بود
کنعانی زادگان: تاکتیک پیکان پرتاب اوت بود
کنعانی‌زادگان: دو سه هفته نیستم اما تیم ما مسیر قهرمانی‌اش را می‌رود
کنعانی‌زادگان: دو سه هفته نیستم اما تیم ما مسیر قهرمانی‌اش را می‌رود
کنعانی‌زادگان: شیطنت‌ها ما را با انگیزه‌تر می‌کند
کنعانی‌زادگان: شیطنت‌ها ما را با انگیزه‌تر می‌کند
محمدحسین کنعانی زادگان: پرسپولیس گناه دارد؛ هم دندانم را شکستند هم محرومم کردند
محمدحسین کنعانی زادگان: پرسپولیس گناه دارد؛ هم دندانم را شکستند هم محرومم کردند
کنعانی‌زادگان: خدا دوست‌شان داشت شش‌تایی نشدند
کنعانی‌زادگان: خدا دوست‌شان داشت شش‌تایی نشدند
پورعلی گنجی:با مدیریت و شناخت اسکوچیــچ و استعداد بــــازیکنان به جام جهانی می‌رسیم
پورعلی گنجی:با مدیریت و شناخت اسکوچیــچ و استعداد بــــازیکنان به جام جهانی می‌رسیم