یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
با واژه لژیونر مخالفم
با واژه لژیونر مخالفم
ادامه مخالفت عمومی با برگزاری المپیک/درخواست برای تعویق دوباره
ادامه مخالفت عمومی با برگزاری المپیک/درخواست برای تعویق دوباره
انجام نظرسنجی جدید و افزایش شمار مخالفان المپیک
انجام نظرسنجی جدید و افزایش شمار مخالفان المپیک
نظرسنجی جدید نشان داد؛ مخالفت دوباره شهروندان ژاپنی با برگزاری المپیک
نظرسنجی جدید نشان داد؛ مخالفت دوباره شهروندان ژاپنی با برگزاری المپیک
مخالفت اکثریت شهروندان ۵ کشور با برگزاری المپیک توکیو
مخالفت اکثریت شهروندان ۵ کشور با برگزاری المپیک توکیو
مخالفت 58 درصدی شهروندان ژاپنی با برگزاری المپیک و حضور تماشاگران
مخالفت 58 درصدی شهروندان ژاپنی با برگزاری المپیک و حضور تماشاگران
مخالفت ۳۰ درصدی مردم ژاپن با برگزاری بازی‌های توکیو
مخالفت ۳۰ درصدی مردم ژاپن با برگزاری بازی‌های توکیو