شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
هاشمی: حدادی ۵۰ درصد از تیم ملی بسکتبال است و نبودش خلا بیشتری را نشان می‌دهد
هاشمی: حدادی ۵۰ درصد از تیم ملی بسکتبال است و نبودش خلا بیشتری را نشان می‌دهد
هاشمی: با بسکتبال چه کردیم که همه از آن بد می‌گویند
هاشمی: با بسکتبال چه کردیم که همه از آن بد می‌گویند
از شما انتظار نداشتیــم آقا مصطفــی!
از شما انتظار نداشتیــم آقا مصطفــی!
هاشمی: حق الناس گردنم است و باید بهترین بازیکنان را به تیم‌ملی دعوت کنم
هاشمی: حق الناس گردنم است و باید بهترین بازیکنان را به تیم‌ملی دعوت کنم
بسکتبال را از این «چه کنم‌» نجات دهید!
بسکتبال را از این «چه کنم‌» نجات دهید!
حقی که خورده شد
حقی که خورده شد
نبود دوملیتی‌ها نقطه قوت است
نبود دوملیتی‌ها نقطه قوت است
خاطرات خوش گذشته کافی نیستند
خاطرات خوش گذشته کافی نیستند
موضع شجاعانه
موضع شجاعانه
چرا باید به هاشمی حق داد؟
چرا باید به هاشمی حق داد؟